Generelt

Vi beskytter dine personlige oplysninger i henhold til de gældende love. Vi videregiver aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart. Vi benytter udelukkende disse oplysninger til at kunne gennemføre bookningen af fodboldpakken gennem vores leverandører.

Surfing på Fodboldpakker

Vi kræver ikke at du videregiver personlige oplysninger for at kunne surfe på vores hjemmeside. Vi registrerer hvorledes du klikker dig rundt på vores hjemmeside, og det sker med henblik på at optimere hjemmesiden. Dette vedrører dog kun generel surfing-adfærd og ikke personlige oplysninger.

Sikkerhed

Du har altid mulighed for at få at vide, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig. Du skal blot sende en mail til os, oplyse dit navn og din adresse. Du vil indenfor 10 dage modtage en mail om, hvilke informationer vi opbevarer om dig. Ønsker du, at vi sletter disse oplysninger, skal det fremgå tydeligt af din mail og vi sletter naturligvis alle oplysninger i forlængelse heraf.

Booking

Når du afgiver din booking, oplyser du os en række personlige informationer. Det drejer sig om navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer/numre og e-mailadresse mm. for dig selv og dine eventuelle medrejsende. Disse personlige oplysninger vil kun blive brugt i forbindelse med anliggender, der vedrørende din booking eller forsikring. Denne information vil blive behandlet fortroligt og vil forblive under vores kontrol.

Nyhedsbrev

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, så er det utroligt nemt at afmelde. Du sender blot en returmail i det seneste modtaget nyhedsbrev og vi sletter dig manuelt fra listen.

Cookies

Såkaldte cookies bruges til registrering af din generelle opførsel når du surfer. Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan de blokeres via din egen browser.

Datapolitik

Fodboldpakker er underlagt persondataloven/databeskyttelsesloven og persondataforordningen, hvilket bl.a. betyder, at vi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler, samt hvilke rettigheder du har i forbindelse hermed.

 

1. dataansvarlig

 

Fodboldpakker.dk, Beatevej 27, 4. sal, 2500 Valby, telefon 71741892, CVR.nr.: 36654082, e-mail: info@fodboldpakker.dk

 

2. personoplysninger og formål

 

I forbindelse med køb af en fodboldpakkerejse, en forespørgsel på en fodboldpakkerejse og/eller tilmelding af nyhedsbrev, har vi i nødvendigt omfang behov for at behandle og opbevare følgende kategorier af oplysninger:

 

  • Navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer

  • Personnummer/CPR.nr.

  • Kontonummer

  • Kopi af kørekort eller pas

  • Oplysninger om statsborgerskab

 

Alle oplysninger bliver behandlet fortroligt i overensstemmelse med databeskyttelsesloven/persondataloven og persondataforordningen.

 

Vores behandlingsgrundlag udspringer af både den legitime interesse, som vi har i at behandle og opbevare kundedata, samt nødvendigheden heraf for at kunne sammensætte og gennemføre selve rejsen. Vi indhenter udelukkende informationer for at kunne levere kundens efterspørgsel.  

 

3. modtagere og behandlere af personoplysninger

 

Dine personoplysninger behandles udelukkende af os.

 

Dine personoplysninger kan også blive videregivet til vores samarbejdspartnere og databehandlere, såfremt videregivelsen er formålstjenestelig eller nødvendig for vores behandling af din sag.

 

4. adgang til indsigt, berigtigelse , sletning, begrænsning eller indsigelser

 

Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer vi har registreret om dig. Ønsker du det, udleverer vi en elektronisk kopi af de indsamlede oplysninger.

 

Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du har derudover ret til at kræve registrerede personoplysninger om dig berigtiget eller slettet eller behandlingen heraf begrænset. Såfremt du under sagens behandling, gør indsigelser mod vores behandling af dine oplysninger, eller anmoder om sletning eller begrænsning af oplysninger, som er nødvendige for behandling af sagen, jfr. pkt. 2, vil vi ikke længere kunne behandle sagen og sagen vil blive afregnet iht. de indgåede aftaler.

 

Der kan efter persondataforordningen være konkrete situationer, hvor vi ikke er forpligtet til at efterkomme ovenstående rettigheder.

 

Hvis du ønsker: (1) indsigt i, (2) berigtigelse eller sletning af de personoplysninger, som er registreret om dig hos os, eller (3) begrænsning af behandling af de registrerede personoplysninger eller (4) har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse til Dan Heidemann-Pedersen, info@fodboldpakker.dk.

5. dataportabilitet

 

Du har i visse tilfælde ret til at få udleveret eller overført dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

 

6. varighed af opbevaring

 

Personoplysningerne i forbindelse med køb af en fodboldpakkerejse vil blive opbevaret forsvarligt i 10 år. Dette er bl.a. med henblik på opfyldelse af bogføringsloven samt håndtering af eventuelle ansvarssager.

 

Oplysninger om mulige købere: såfremt der ikke indgås et decideret køb af en fodboldpakkerejse, slettes oplysningerne 12 måneder efter seneste aktivitet (via telefon eller mail).

 

Oplysninger i nyhedsbrev slettes efter 12 måneder.

 

7. klage


Du har mulighed for at klage over behandlingen af personoplysninger. Klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.