Forsikring mod kampdatoændring (+ kr. 250 pr. person)

Hvis man skulle være så uheldig at kampen(ene) der indgår i fodboldpakken, bliver endeligt fastlagt på en dato udenfor rejseperioden, dækker Fodboldpakker.dk alle omkostninger forbundet med sammensætningen af en ny fodboldpakke. Eksempler på gebyrer/omkostninger herpå kunne være: ændring af flydato(er), diverse transporter, ekstra hotelovernatning(er), mm.

Processen

Så snart Fodboldpakker.dk er bekendt med en kampdatoændring (at den/de købte kamp(e), bliver endeligt fastlagt på en dato udenfor rejseperioden) og forsikringen træder i kraft, modtager kunden en mail, hvorpå der informeres om, at kampen spilles på en dato uden for rejseperioden. I forlængelse af denne information, vil der blive tilsendt en mail vedr. nye dele i pakken, der gør det muligt stadig at opleve kampen eller tilbyde kunden en alternativ kamp i samme rejseperiode.

 

Kunden og Fodboldpakker.dk finder sammen den mest optimale løsning. I sidste ende er det dog Fodboldpakker.dk, der afgør og beslutter de nye flytider (+ alternativ lufthavn i yderst sjældne tilfælde), fastlægger rejseperioden og hotellet, hvor de(n) ekstra nat tildeles. Der er ofte tale om en forlængelse af opholdet, der medfører ekstra rejsedage.

Bemærk: vi er naturligvis altid interesseret i at vores kunder altid får den bedste oplevelse, så vi strækker os så langt, det økonomisk giver mening.

Forbehold

Vi udbyder så vidt muligt ikke kampe, hvor der er en stor risiko for at hele rejseperioden rykkes til en helt anden spillerunde/-uge. I praksis betyder dette, at udvalgte kampe ikke frigives til bestilling, indtil de pågældende hold, definitivt er ude af diverse turneringer, der kan resultere i en sådan rykning. Eksempel herpå kan være diverse nationale pokalturneringer.

Det er altafgørende for forsikringens gyldighed, at Fodboldpakker.dk modtager et svar fra kunden senest 24 timer fra afsendelse af mail med de nye dele i pakken. Vi ringer + SMS'er til kunden, hvis vi ikke kan skabe kontakt til kunden via mail.

NB: har Fodboldpakker.dk ikke modtaget et svar inden fristen på de 24 timer, kan der være tale om at forsikringen i yderst sjældne tilfælde frafalder. Det er altafgørende, at der handles hurtigt, således at et økonomisk tab begrænses for Fodboldpakker.dk og vi kan finde den mest optimale løsning for vores kunder.

Der er ofte tale om en forlængelse af opholdet, når forsikringen træder i kraft, og derfor gør vi opmærksom på, at udgifter til ekstra feriedage for kunden ikke dækkes af Fodboldpakker.dk. Fodboldpakker.dk leverer kun pakken omfattende den bestilte kamp, og det vil derfor være op til kunden at få fri på de nye dage.

Afbestillingsforsikring (+ 6 % af pakkens samlet pris)

Samtidig med bestilling af rejsen kan der tegnes en afbestillingsforsikring, som dækker den del af rejsens pris, der af rejsearrangøren kan kræves betalt, såfremt afbestillingen er forårsaget af akut opstået sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje, eller det der kan sidestilles hermed, hos den rejsende, dennes ægtefælle, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, søskende, bedsteforældre, svigerinder eller svogre. Det forudsættes, at der efterfølgende inden for rimelig tid fremsendes behørig dokumentation i form af lægeerklæring. Afbestillingsforsikringen træder tillige i kraft, hvis det dokumenteres, at der umiddelbart inden afrejse er sket væsentlig skade på grund af brand eller indbrud i forsikredes private bolig. Det forsikrede beløb vil blive refunderet med fradrag af udgiften til afbestillingsforsikringen. Denne forsikring kan evt. tegnes i samarbejde med www.europaeiske.dk. I øvrigt henvises til Europæiske forsikringsbetingelser på www.europaeiske.dk.

Vi anbefaler det blå EU-sygesikringskort

Det blå EU-sygesikringskort dækker udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin mm. under ophold i et EU-land (inkl. England). Det blå EU-sygesikringskort dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i. Det blå EU-sygesikringskort dækker altså ikke behandling på private hospitaler eller klinikker. Der er således en begrænsning i forhold til behandlingssted. Med det blå EU-sygesikringskort er du ligestillet med borgerne i det pågældende land, du rejser til, hvorfor du risikerer egenbetaling. Egenbetalingen er forskellig fra land til land, hvorfor du selv skal undersøge, hvor meget egenbetaling der er ved nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin mm. i det pågældende land, du rejser til. Samtidig skal du selv søge refusion, når du kommer hjem til Danmark, hvis du har haft behov for læge- eller sygehusbehandling på din rejse.

Hvor bestiller jeg det blå EU-sygesikringskort?

De nye regler betyder derfor, at du skal huske at bestille et nyt sygesikringskort, hvis du skal rejse til et EU-land (inkl. England). Det er vigtigt, at du sørger for at bestille det blå sygesikringskort, inden du rejser fra Danmark. Bestil blåt sygesikringskort digitalt på borger.dk, men hvis du ikke har mulighed for at betjene dig selv på nettet, kan du få hjælp i kommunens borgerservice eller på biblioteket.